Годишно обслужване / Зареждане / Месечни проверки на пожарогасители

ПРОФАЙЪР ЕООД

Преносимите пожарогасители са предназначени като първо средство за борба с пожари с ограничен размер.
Пожарогасителите трябва да бъдат на леснодостъпни места и напълно функционални за незабавна употреба.Тъй като не всички пожарогасители са създадени еднакви. За да се сведат до минимум щетите, жизненоважно е да имате подходящ по размер и вещество пожарогасители, когато е необходимо.
Правилно поддържаните пожарогасители, които могат да бъдат използвани от обучен персонал, спасяват живот и предотвратяват големи щети на имущество.
Съгласно българското законодателство и Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, всяка фирма трябва да осигури обслужването на пожарогасителите, които са налични в обектите ѝ поне веднъж годишно. С цел осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.
Ние ще ви гарантираме, че имате подходящия пожарогасител според вида на горимите материали и потенциалните източници на пожар в обекта ви.
Всеки един пожарогасител се проверява стриктно от нас и веднага се уведомява собственикът при несъответствие или неизправност с даден пожарогасител.
Всяка фирма или предприятие трябва да разполага с пожарогасители. Профайър ЕООД има програма предназначена да отговаря за обслужването на тези изисквания. Преносимите пожарогасители изискват годишно обслужване или когато е необходимо месечна проверка на състоянието на пожарогасителите. (Само ако броят на пожарогасителите е повече от 5, проверките трябва да бъдат документирани всеки месец в дневник (приложение № 4 на наредбата).
Много от нашите клиенти се консултират с нас за правилното поддържане на пожарогасителите и ни карат да обучаваме служителите им да извършват месечните проверки за състоянието на пожарогасителите. Kакто и правилното попълване на дневника за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители. А ние предоставяме годишно обслужване, презареждане и тестване, ако е необходимо.
Някои от нашите клиенти искат да се погрижим за цялата процедура, а ние разполагаме с персонален и рентабилен план, за да отговаряме на техните нужди. Нашата програма за персонално обслужване може да гарантира, че отговаряте на всички изисквания и сте готови за всяка една извънредна ситуация. Ценим доверието на нашите клиенти повече от всичко друго.
ПОЛЗИ
Профайър ЕООД може да се погрижи за цялата процедура за обслужването на вашите пожарогасители.
Опростено ценообразуване
Годишно техническо обслужване
Услуга за презареждане
Хидростатично изпитване
Сервиз за всички видове пожарогасители
Управление на инвентара
ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА

ВСЯКА ГОДИНА
Техническо обслужване на пожарогасители

НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ
Презареждане на пожарогасителите с гасително вещество, ако е необходимо, съгласно указанията дадени в т.4.4 на БДС ISO 11602-2: 2015

НА ВСЕКИ 10 ГОДИНИ
Хидростатичен тест на пожарогасителите

ПРОЦЕС НА ПРОВЕРКА
ПО ВРЕМЕ НА ОГЛЕД НА НАЛИЧНИТЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ В ОБЕКТА ВИ, НИЕ ЩЕ ПРОВЕРИМ:
  Дали пожарогасителят е поставен в съответствие с изискванията на наредбата.
  Достъпът до него е безпрепятствен;
Инструкциите за експлоатация на пожарогасителя да са четливи;
Показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) дали е в работния обхват или положение
Състоянието на пожарогасителя и неговата съвместимост
Датата на производство, последния хидротест и последното обслужване
Клапана и корпуса за повреди или корозия
Състоянието на маркуча за деформации, пукнатини или разцепвания
За праховите пожарогасители, проверява се праха в пожарогасителя чрез обръщане. Уверява се, че прахът пада, не се слепва и няма признаци на сбиване, буци или чужди частици.
Проучване на зоната на опасност, за да се уверим дали класификацията на пожарогасителя съответства на опасността и функционалността на обекта
Предоставяне на пълен доклад, обясняващ всички недостатъци, препоръчвайки коригиращи действия в съответствие с Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
СВЪРЖЕТЕ С НАС
Свържете се с нас и с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви за обслужване, поддръжка, проверка, модернизиране или ремонт на пожарогасителите във Вашия бизнес дом или автомобил.