Обслужване на вътрешни пожарни кранове
За да се гарантира безопасността на сградите,
обслужването на пожарни кранове е от съществено значение.
Пожарните кранове са едни от най-важните елементи на пожарната система на всяка сграда и трябва да се поддържат редовно, за да бъдат готови за използване в случай на пожар.
Обслужването на пожарните кранове включва проверка на функционалността на крановете, извършване на редовни тестове и подмяна на износени или повредени компоненти.
Това гарантира, че пожарните кранове са в добро състояние и че са готови за използване при нужда.
Една от основните причини за редовното обслужване на пожарните кранове е да се гарантира, че те отговарят на определени изисквания, закони и стандарти.
Обслужването /или заверката/ на пожарните кранове се изисква съгласно чл. 22 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., която препраща и към БДС EN 671-3Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч„.
За да гарантирате, че пожарните кранове във вашата сграда са поддържани правилно, и че те са в съответствие със стандартите за пожарна безопасност можете да се обърнете към Нас.
Ние предлагаме професионално обслужване на пожарните кранове. Разполагаме с необходимите знания и опит за провеждане на всички необходими проверки и процедури, за да гарантирате, че вашият обект е в съответствие с всички нормативни изисквания. Разполагаме с лиценз за обслужване на пожарните кранове, който е издаден от компетентни органи, което гарантира качеството на нашите услуги.
Ще направим всички необходими проверки и тестове и ще се погрижим за подмяната на компонентите, които са износени или повредени, ако е нужно.
Разполагаме с мобилен сервиз в състояние да извършим всички необходими проверки и процедури, на място при вас, за да гарантираме, че вътрешните пожарни кранове във вашият обект ще са напълно функционални и изрядни.


Тестване и обслужване на пожарни кранове
– Проверка на касетата дали е стабилно монтирана и за наличие на корозия;
– Проверка за здравината на шланга за признаци на деформация, напукване, износване или други повреди. Ако се установят видими признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде изпитан за устойчивост при максимално допустимото работно налягане.
– Състоянието на спирателния кран, струйника, макарата (коша) и съединителите – всички елементи се отварят и проверяват за правилното функциониране и наличие на евентуални дефекти или повреди
-Проверка на водата дали достига до ПК и измерване на налягането и дебита на водата
-Проверка на вратичката на касетата дали се отваря безпроблемно като трябва да има възможност за отваряне в пълен диапазон

След направената проверка от наша страна, Вие може да се чувствате спокойни и уверени, че Вашият обект е в безопасност. Ние осигуряваме изчерпателен преглед на пожарните кранове за да гарантираме че работят правилно и са готови за използване при необходимост.
След като направим проверката, ние ще Ви предоставим всички необходими документи, които ще гарантират, че са изпълнени всички стандарти и регулации. Ние ще поставим стикер за направена проверка, който ще покаже датата на последната проверка на крана.
В допълнение, ние ще предоставим инструкциите за експлоатация, за да можете да се запознаете с правилната употреба на Вашия пожарен кран. Протоколът на проверката, който ще получите от нас, ще съдържа всички подробности за извършените проверки и услуги.
В края на нашата услуга, ние ще издадем фактура за направената проверка, която ще Ви предостави детайлна информация за всички извършени услуги.
Ние ценим доверието, и ще продължим да предоставяме висококачествени услуги на всички наши клиенти. Като Ви гарантираме, че ние ще направим всичко възможно, за да Ви осигурим максимална безопасност.
На разположение сме за всякакви заявки и въпроси относно обслужването, поддръжката, проверката или ремонта на Вашите пожарни кранове. Можете да се свържете с нас на посочения телефон и email адрес или да посетите нашия офис, където ще получите безплатна консултация от нас.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Телефон – 0896625653
Email – mail@profire.bg
Заповядайте и в нашия офис:ТУК