Пожароизвестителни системи

Системите за откриване на пожар използват детектор за дим, за да открият пожар,  преди той действително да започне.
Резултатът от ефективната система за откриване на пожар ПИС е значително снижаване на загубите и намаляване на възможността да пострадат хора, като се гарантира че пожар може да бъде предотвратен, преди дори да започне.
Пожароизвестителните системи също така могат да изпращат сигнали за пожарна тревога и предупреждение за техническа неизправност към дистанционен център за приемане на алармени сигнали.
Различните помещения по предназначение имат различни изисквания за защита.

Проектирането на пожароизвестителна система е комплексна дейност, към която ние подхождаме професионално и вземаме предвид редица фактори:
архитектурно–строителните особености на сградата
пространственото разположение в обекта – размери и височина на помещенията, вид на пода, таваните и стените, свързаност на помещенията и др.
дейности, които ще се упражняват там
разположение на входовете и изходите на сградата

Ние изграждаме и обслужваме системи за пожароизвестяване на:
- Офис сгради
- Търговски центрове
- Промишлени съоръжения
- Летища
- Болници
- Логистични центрове
- Електроцентрали
- Рафинерии за петрол и други специални съоръжения
При нас ще получите:
- Безплатни консултантски услуги: Документация и консултации - ние помагаме на нашите клиенти да изберат подходяща система за пожароизвестяване
- Управление на проекти: Изпълнение на проекта - инсталиране и внедряване на системи
- Проектиране и инженеринг : Дизайн на пожароизвестителна система
- Техническа поддръжка и абонаментно обслужване: месечни, тримесечни и годишни заедно с всички съпътстващи документи, програми за поддръжка, актуализации на системата.

Ние сме лицензирани от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожароизвестителни инсталации.

Също така работим с водещи производители на елементи за пожароизвестителни инсталации и се стремим да осигурим надеждна работа и ниски цени.